Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Projekti

Priprema i sprovođenje projekata i programa determinisanih Strategijom održivog razvoja Gradske opštine Barajevo 2010-2020. i drugih sektorskih planova, klјučni su zadaci Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.
Usvajanje i implementacija strategijskog upravlјanja i planiranja je veoma značajna za sve opštine, gradove i gradske opštine, a uspešnost podsticanja ekonomskog razvoja prvenstveno zavisi od navedenih disciplina.
Uz permanentno usavršavanje zaposlenih, prilagođavanje lјudskih resursa novim ekonomskim potrebama i promenama, razmenom dobrih iskustava kroz primere dobre prakse, kreiranjem inovacija i veština, obezbeđuju se mehanizmi za uspešnu pripremu projektnih predloga i njihovu dalјu implementaciju.

Upravlјanje u svim profitnim i javnim organizacijama je akt zajedničnog delovanja lјudi u svrhu postizanja zajedničkih cilјeva. Upravlјanje sadrži faze planiranja, organizacije, izbora lјudi, usmeravanja, rukovođenja i kontrole, uklјučujući i angažovanje lјudskih, finansijskih, tehnoloških i prirodnih resursa. Implementacija projekata za postizanje zadatih cilјeva mora biti razmatrana i preispitivana od strane svih osoba uklјučenih u proces. Način na koji se ovaj proces razmatranja i kontinuiranog preispitivanja realizuje, daje živost sistemu upravlјanja i praćenja, ostvarujući različite veze u okviru i van organizacije.
Participativno učešće svih zainteresovanih strana, tokom pripreme i realizacije projekata, kao i tokom izrade sektorskih i akcionih planova, doprinose uspostavlјanju kvalitetne komunikacije između navedenih cilјnih grupa i predstavnika lokalne samouprave.

MSP IPA 2007
EXCHANGE 3
STRATEGIJA RAZVOJA
DEČIJE ROMSKO IGRALIŠTE

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas