Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Jezero 'Duboki potok'

Akumulaciono jezero ''Duboki potok'', izgrađeno je na istoimenom potoku koji je leva pritoka Barajevske reke na samo 2 km od centra Barajeva. Izgradnjom zemlјane brane, visine 15 m i dužine 145 m, stvorena je akumulacija površine
7,2 ha, korisne zapremine 170.000 m3. Akumulacija je izgrađena u okviru Vodoprivredne osnove opštine Barajevo.

Eksproprijacija zemlјišta za izgradnju jezera izvršena je u okviru minimalne površine potrebne za najviši nivo vode sa branom. Namena akumulacije je zadržavanje poplavnog talasa i odbrana od polava naselјa, saobraćaja (put, železnica i polјoprivrednih površina u slivu). Sa intenzivnim prilivom stanovništva u prigradska naselјa, kao i njihove neadekvatne urbanizacije, stvaran je veliki problem oko ispuštanja otpadnih voda (fekalnih i sl.) u najbliže vodotoke i njihovo zagađivanje. Ovakvo stanje je izraženije u letnjim mesecima, obzirom na smanjenu količinu vode, pa su vodotoci Barajevske reke i njenih pritoka pretvarani u otvorene kolektore i deponije smeća.

Zbog intenzivne izgradnje naselјa Barajevo otpala je mogućnost lociranja akumulacije na glavnom toku Barajevske reke pa je rešenje nađeno u izgradnji male brane i akumulacije na pritoci Duboki potok. Imajući u vidu i činjenicu da se akumulacija nalazi u neposrednoj blizini naselјa, otvaraju se mogućnosti za njeno korišćenje u svrhu odmora i rekreacije, a time i pobolјšava osnova za razvoj turizma.

Pojava veće vodene površine u živopisnom šumadijskom pejzažu odmah je prerasla u veoma važnu lokaciju za razvoj sportsko-rekreativnih aktivnosti. Prvo što je moglo da se uradi u najkraćem roku i sa manje sredstava bilo je poriblјavanje jezera i organizovanje ribolova (pecanjem) u režiji lovačkog društva ''Mića Popović'' iz Barajeva, tako da je jezero već poznata i rado posećena lokacija ribolovaca sa šire teritorije grada.

Za detalјan plan uređenja je u toku izrada tehničke dokumentacije. U zoni izletišta moguće locirati veslački klub i otvoriti školu veslanja za mlađe uzraste i rekreativno veslanje za odrasle. U dalјoj razradi izletišta moguće je izgraditi manje terene za sportove na pesku (mali fudbal i odbojka), kao i prostore za stoni tenis i mini golf.

Gradski zavod za zaštitu zdravlјa vrši kontrolu kvaliteta vode u toku letnjih meseci. Upoređujući rezultate ispitivanja kvaliteta vode jezera "Duboki potok" sa drugim podavalskim akumulacijama može se doći do sledećih zaklјučaka:

Sa dobrim programskim rešenjem izletišta, ova turistička odrednica mogla bi da bude jedna od najposećenijih u okolini Beograda.


Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas