Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Industrijska zona Trebež

Industrijska zona Trebež je komunalno, infrastrukturno i urbanistički uređena. Pored postojećih kapaciteta, zona Trebež omogućuje izgradnju i otvaranje određenog broja malih i srednjih preduzeća.

Prostorna distribucija industrije i MSP u celini odvijaće se u sledećim zonama:

Najviše se razvijaju prerađivačka industrija, uslužne delatnosti i zanatstvo, sve u privatnom sektoru. Radna zona „Svetosavska” nastala uz državni put II reda 107, odnosno put Lipovica–Barajevo, u blizini naselјa Guncati, površine 25 ha. Sve lokacije imaju povolјan položaj u odnosu na državni put I i II reda i značajne razvojne mogućnosti, pre svega za razvoj MSP i prerađivačke industrije kao i za razvoj naselјa Glumčevo brdo, Barajevo, Melјak, Vranić, Šilјakovac i dr.

Dobri potencijali za privredni razvoj, koji se ogledaju pre svega u definisanim industrijskim zonama, dobroj saobraćajnoj infrastrukturi i blizini Beograda kao najvećeg tržišta, za sada su još uvek neiskorišćena šansa.

Poslovna zona formira se i uz Ibarsku magistralu u Melјaku i Vraniću, a uz regionalni put Lipovica-Barajevo sagrađeno je nekoliko poslovnih objekata te taj deo postaje značajna industrijska zona. Značajan potencijal Barajevo ima u do kraja urbanističko razrađenoj stambeno-poslovnoj zoni u naselјu Gaj gde je izgrađena kompletna infrastruktura.

Ono što ohrabruje potencijalne investitore je činjenica da je postupak dobivanja potrebnih saglasnosti, odnosno građevinskih dozvola, kod nadležnih opštinskih organa uprave, maksimalno pojednostavlјen.

Na području opštine registrovano je oko 1.100 privrednih subjekata, najviše u oblasti trgovine, građevinarstva, saobraćaja i prerađivačke industrije.


Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas