Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Projekat

Dečije romsko igralište sa uređenjem naselja

Glavni cilj projekta je doprinos unapređenju uslova življenja u barajevskim romskim naseljima (selo Manić, selo Lisović i selo Meljak), kao i bržoj integraciji stanovnika naselja u okruženje. Projekat je podrazumevao zajedničku akciju romskog i neromskog stanovništva, koji su volonterski radili na pripremama terena za postavljenje rekvizita za dečji parkić. Međunarodna finansijska institucija koja je finansirala projekat je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Ukupan budžet projekta je iznosio 20.950 €, od čega je iznos bespovratnih sredstava (donacije) 18.700 €, dok je iznos sopstvenog učešća opštine 2.250 €. Svrha projekta je izgradnja tri igrališta koja zajedno koriste romska i neromska deca sa ljuljaškama, klackalicama i toboganima i dva terena za košarku sa električnim osvetljenjem. Uređena je obodna ulica dužine 1755 m.

Projekat je plod zajedničke akcije romskog i neromskog stanovništva (samih korisnika), lokalne samouprave sa javnim preduzećima kojima opština raspolaže, lokalnih javnih institucija, NVO ''Deca Barajeva'' i RNVO ''Centar za ekonomski razvoj Roma Srbije'' i podrazumeva angažovanost činilaca iz romske zajednice, kao i angažovanost struktura lokalnih institucija.

Predstavnici Centra za ekonomski razvoj Roma Srbije su animirali građane sela, angažovali strukture lokalnih institucija. Građani su volonterski sproveli aktivnosti čišćenja terena i postavljanja rekvizita, čime su dali doprinos akciji i ukupnom razvoju zajednice. JKP ''10. Oktobar'' Barajevo je dalo doprinos angažovanjem radne snage i raspoložive mehanizacije. Mesna kancelarija i opština Barajevo je vlasnik parcele, na kojoj je postavljen dečiji vrtić, zbog čega je i data saglasnost za korišćenje parcele u tu svrhu. Javno preduzeće ''Direkcija za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo'' i Beograd - put su angažovani na poslovima asfaltiranja sportskih terena,ako i na uređenju obodne ulice u romskom naselju u Lisoviću.Svoj doprinos Elektrodistribucija je dala osvetljenjem igrališta.

Osnovni cilj projekta je unapređenje i poboljšanje uslova života Roma i njihova integracija u okruženje. Prilikom otvaranja dečijih igrališta iz pomoć NVO ''Deca Barajeva'' organizovane su ''Dečije igre bez granica''. Pored izrađenih igrališta, kojima si stvoreni uslovi za pravilan razvoj i bezbrižno detinjstvo romske dece, projekat je imao višestruku korist. Isti je doprineo razvijanju partnerske saradnje između Roma i neroma, isticanju želje i i volje Roma za razvoj zajednice, angažovanje i iniciranje ljudi na zajednički rad. Projekat ''Dečje romsko igralište sa uređenjem naselja'' je plod zajedničke akcije samih korisnika, lokalne zajednice, donatora, lokalne samouprave i lokalnih javnih institucija.

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas