Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Projekat

Strategija održivog razvoja opštine Barajevo

Pitanje razvoja opštine Barajevo i njenog pravca kretanja u budućnosti, postalo je posebno značajno zbog promena u ekonomskom okruženju i prelaska na tržišnu ekonomiju. Novi uslovi zahtevaju prilagođavanje i kreiranje uspešne i dugoročne strategije za pobolјšanje ekonomskih, obrazovnih i socijalnih mogućnosti lokalne zajednice. Uspešan i efikasan razvoj nije moguć bez strateškog planiranj, kao sredstva upravlјanja kojim se rešavaju značajne potrebe i problemi sa kojima se građani suočavaju.

U okviru projekta ''Jačanje kapaciteta SKGO – II faza'', sproveden je program podrške izgradnji kapaciteta lokalnih samouprava. Projekat je realizovan kroz partnerstvo Stalne konferencije gradova i opština, Programa za razvoj ujedinjenih nacija (UNDP) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA).
Opština Barajevo je jedna od 8 pilot opština, koja je odabrana za relizaciju projekta. Izvršena je sveobuhvatna Procena potreba izgradnje kapaciteta lokalnog upravlјanja (CDNA), utvrđen je razvoj alata za ocenjivanje, koji će uspostaviti kriterijume uspešnog funkcionisanja lokalne samouprave.

Realizovane su obuke po sledećim temama: Priprema predloga projekata, Upravlјanje opštinskom imovinom, Osnove programskog budžetiranja, Lokalni ekonomski razvoj. Sertifikate o pohađanju obuke su dobili učesnici obuke na temu: Lokalni ekonomski razvoj.

Potpisan je Memorandum o saradnji između SKGO i opštine Barajevo. Ovaj sporazum se odnosio na saradnju u realizaciji programa ''Jačanje kapaciteta SKGO – II faza''. Program je posvećen dalјoj institucionalizaciji i finkcionalnom jačanju SKGO i pružanju podrške decentralizaciji i jačanju lokalne samouprave, kao i procesima EU integracije u Srbiji.

Izrada Strategije lokalnog održivog razvoja opštine Barajevo rađena je po metodologiji koju je razvila SKGO u okviru programa Exchange 2. U periodu od pola godine uspešno je, uz stručnu podršku SKGO, napravlјena strategija koja odslikava glavne prioritetne pravce razvoja od 2010 do 2020. godine. Strategija je izrađena uz saradnju građana u okviru Foruma partnera i promovisana u lokalnoj sredini. Zajedno sa izradom strategije podignuti su kapaciteti radne grupe, na čelu sa Predsednicom opštine, za strateško planiranje, izradu akcionih planova i evaluaciju.

Cilј projekta je bio da se kroz razvoj Strategije lokalnog održivog razvoja opštine Barajevo stvore uslovi za ubrzan i planski održivi razvoj i posredno doprinese podizanju kvaliteta života građana i opšte razvijenosti opštine Barajevo.


Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas