Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Započet proces izrade LAP-ova za unapređenje položaja Romkinja i Roma Barajeva za period 2015-2025.

Proces izrade Lokalnih akcionih planova (u dalјem tekstu LAP-ova), započet je donošenjem Rešenja Predsednika opštine o formiranju Saveta za izradu i realizaciju lokalnih akcionih planova (LAP-ova) za unapređenje položaja Roma Barajeva za period 2015-2025 i Saveta za izradu i realizaciju LAP-ova za unapređenje položaja žena romske nacionalne manjine u Barajevu za period 2015-2025. god.

U sastav članova Saveta imenovani su pomoćnik predsednika opštine, za predsednika Saveta i članovi: Predsednik skupštine GO Barajevo, Predsednik opštine GO Barajevo, samostalni stručni saradnik u kancelariji za LER, specijalni pedagog i pedagoški asistent OŠ „Knez Sima Marković“, direktorka Centra za socijalni rad - odelјenje u Barajevu, član veća GO Barajevo zadužen za oblast socijalne zaštite, predstavnik Odelјenja za urbanizam, predstavnik Doma zdravlјa u Barajevu, predstavnik Direkcije za razvoj i izgradnju GO Barajevo.

Prvi sastanak Saveta za Rome i Romkinje održao se 17. novembra 2015. godine. Na sastanku su analizirane sprovedene aktivnosti, koje se tiču unapređenja položaja Roma i Romkinja iz perioda 2005-2015 godine i predložene su konkretne mere i aktivnosti, koje će se uneti u novi LAP za unapređenje položaja Roma i Romkinja za period od 2015-2025. godine.

Zadatak Saveta je da izradi akcione planove GO Barajevo za unapređenje položaja Roma i položaja Romkinja 2015-2025 iz oblasti obrazovanja, stanovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zapošlјavanja Roma i Romkinja Barajeva, kao i da vrši redovno praćenje implementacije planova i definisanje obima sredstava neophodnih za podršku i realizaciju planova.

Usvajanje LAP-ova se očekuje u decembru 2015. godine, na sednici SO Barajevo.

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas