Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Informacija o stanju životne sredine na teritoriji Gradske opštine Barajevo u 2014. godini

Na osnovu člana 19. Statuta Gradske opštine Barajevo - prečišćen tekst (''Službeni list Grada Beograda'', broj 30/10), Skupština Gradske opštine Barajevo je donela Zaklјučak o usvajanju Informacije o stanju životne sredine na teritoriji Gradske opštine Barajevo, br. 06-14/2015-255, od 12. juna 2015. godine.

Ovde možete preuzeti kompletnu informaciju

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas