Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Sat za našu planetu 2015.

Pridružite se akciji ''Sat za našu planetu'' isključenjem svetla u subotu, 28. marta 2015. godine od 20:30 do 21:30 časova po lokalnom vremenu.

Akciju organizuje World Wide Fund For Nature - Svetski fond za prirodu. Istoj se 2014. godine u Srbiji pridružilo 89 gradova i opština, a na globalnom nivou skoro 7000 gradova iz 162 zemlje iz svih krajeva sveta.

Akciju ove godine, podržava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Gradska uprava Grada Beograda - Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine AP Vojvodine, Gradska uprava Novog Sada i brojne organizacije civilnog društva i kompanije, tako da verujemo da će akcija "Sat za našu planetu 2015" biti uspešnija od prethodnih.

U cilju očuvanja životne sredine, biodiverziteta i prirodnih staništa, na globalnom i lokalnom nivou, pružite svoj doprinos, priključite se akciji.

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas