Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Ovlašćeni uvoznik i distributer Philips rasvete
Izrada elaborata za projekte javnog osvetlјenja za osnovne škole

U prostorijama Gradske opštine Barajevo, 2. decembra 2014. godine, održan je sastanak, na kome su predstavnici kompanije, koja je ovlašćeni uvoznik i distributer Philips rasvete, kompanija Blagojević d.o.o., predstavila reference, rezultate dosadašnjeg poslovanja i partnere. Sastanku su prisustvovali direktori osnovnih škola u Barajevu i Vraniću, visoko ruvodstvo opštine i načelnici odelјenja.

Kompanija Blagojević je preko deceniju i po, ovlašćeni uvoznik i distributer Philips sijalica, a program Philips svetilјki, uvozi i distribuira od samog početka plasmana navedenog asortimana u našoj zemlјi.
Kompanija je vremenom proširila opseg delatnosti i formirala projektno odelјenje.

Ovlašćeni uvoznik i distributer Philips rasvete je u svojoj prezentaciji, ponudio kompletna Philips svetlosna rešenja, kao jednog od najvećih i tehnološki najnaprednijih proizvođača kancelarijskog, komercijalnog i spolјašnjeg osvetlјenja, od projektovanja osvetlјenja za sve vrste objekata do isporuke originalnih Philips proizvoda.

U 2013. godini, Philips je bio distributer sa najvećom stopom rasta prodaje u okviru 150 zemalјa u kojima posluje.
Philips Lighting je svetski lider u inovacijama u osvetlјenju. Svi proizvodi zadovolјavaju sve propise Evropske unije. S obzirom da se očekuje dalјi rast cena električne energije u našoj zemlјi, prednosti savremenih rešenja će biti još izraženije.

Troškovi električne energije mogu biti značajno smanjeni na dva načina: jednostavnom zamenom sijalica u postojećoj instalaciji ili izborom prednosti koje pružaju najnovija rešenja u novoj instalaciji. Zamenom postojećih sijalica odgovarajućim Philips niže snage, smanjiće se računi za utrošenu električnu energiju bez smanjivanja nivoa osvetlјenosti.   

Sastanku, održanom u Opštini Barajevo je prethodila konferencija ''Biznis energetske efikasnosti u Srbiji'' (Beograd, 20.11.2014. god.), koja je okupila preko 400 učesnika iz više od 12 zemalјa (Holandija, Kina, Danska, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Nemačka, Mađarska, Finska i dr.). Na osnovu izraženog interesovanja kompanija za sastanke sa predstavnicima Gradske opštine Barajevo, isti su obavlјeni sa sledećim kompanijama: Philips, GGE Ljubljana, Nuova Energia Mađarska, Viesmann, JUB, Sun Energy Balcan. Tom prilikom je diskutovano o aspektima izrade elaborata za javno osvetlјenje objekata javne namene (zgrade osnovnih škola na teritoriji Gradske opštine Barajevo); predstavlјeni su investiciono najpovolјniji koncepti grejanja, procedure dobijanja potrebnih saglasnosti i dozvola; pružanje znanja i usluga u oblasti postrojenja za grejanje javnih objekata; solarni sistemi, toplotne pumpe, komunalno grejanje i dalјinsko grejanje, kotlatnice na gas i mazut.

Na sastanku u Gradskoj opštini Barajevo je postignut dogovor o izradi besplatnih elaborata za projekte osvetlјenja objekata javne namene, tjs. za zgradu Osnovne škole ''Knez Sima Marković'' u Barajevu i Osnovnu školu ''Pavle Popović'' u Vraniću.

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas