Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Potpisan Ugovor o saradnji sa italijanskim partnerima na izradi Studije izvodljivosti (Feasibility studije)

15. oktobra 2014. godine, na štandu ECOFAIR, potpisan je Ugovor o saradnji između italijanske asocijacije Rete TRE.E i Gradske opštine Barajevo.

Potpisivanju Ugovora o saradnji je prethodio veliki broj sastanaka sa partnerima na projektu, uz kontinuiranu komunikaciju, dostavu zahtevane dokumentacije, niz konsultacija, vremenskog trajanja više od godinu dana.

Partneri na projektu su Privredna komora Taranta, Privredna komora Beograda, Regionalni proizvodni centar za zaštitu životne sredine i reciklažu iz Taranta - Klaster DIPAR, Rete TRE.E i Konfindustrija Srbija. Pomenuti italijanski partneri su okupljeni u okviru asocijacije Rete TRE.E i čine ih 26 firmi Regiona Pulje, koje rade u sektorima: ciklus otpada, ciklus otpadnih voda, sanacije, obnovljivi izvori energije (biomasa, solarna energija, energija na vetar, hidroenergija, itd.) i energetska efikasnost.

Ugovorom, Rete TRE.E se obavezuje da izradi Feasibility studiju izvodljivosti za sanaciju jedne deponije; Feasibility studiju izvodljivosti za teritorijalni monitoring putem satelita i Feasibility studiju izvodljivosti za sistem diferenciranog prikupljanja frakcije organskog čvrstog komunalnog otpada i za postrojenje za transformaciju u kompost.

Tamo gde ishodi Studije izvodljivosti budu prihvatljivi za Opštinu Barajevo, ugovorne strane su se obavezale da zajednički iznađu moguće forme finansiranja za realizaciju aktivnosti propisane predmetnom Studijom.

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas