Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Odobrena izrada Studije izvodljivosti za upravljanje otpadom

Na sastanku, održanom 08. jula 2014. godine u prostorijama Gradske opštine Barajevo, donešena je konačna odluka o izradi studije izvodljivosti za upravljanje otpadom.

Projekat će biti realizovan u saradnji sa Privrednom komorom Taranta, Privrednom komorom Beograda, Regionalnim proizvodnim centrom za zaštitu životne sredine i reciklažu iz Taranta - Klasterom DIPAR, RETE TRE.E i Konfindustrijom Srbija. Ponuđene su opcije izrade Studije izvodljivosti za upravljanje otpadom, koje se odnose na sanaciju deponija i teritorijalni monitoring putem satelita.

U prethodnom periodu razmatranja pristiglih predloga projekata, konsultativnih sastanaka, u kontinuiranoj komunikaciji sa svim partnerima na projektu (vremenski okvir navedenih aktivnosti: 12 meseci), odlučeno je da se Opštini Barajevo omogući izrada sektorski značajnog dokumenta.

Italijanski partneri se zalažu za podsticanje politike partnerstva u cilju razvoja privrede Srbije, privrede Taranta, razmene znanja, dobrih praksi, pronalaženje mogućnosti za finansiranje u okviru internacionalnih programa.

Gradska opština Barajevo je u skladu sa svojim strateškim opredeljenjima, usvojenim sektorskim razvojnim dokumentima, konkurisala za izradu Studije izvodljivosti za upravljanje otpadom. Nakon analize pristiglih aplikacija i ulaska Gradske opštine Barajevo u uži izbor za odabir lokacije i izradu studije izvodljivosti, prema kojoj bi se pilot projekat realizovao, predstavnici Privredne komore Taranta, Privredne komore Beograda i Konfindustrije Srbije, zajedno sa italijanskim partnerima na projektu su u prethodnom periodu posetili opštinu. U interaktivnim sastancima, predstavnici opštine su predstavili međunarodne projekte, koji su uspešno realizovani u proteklom periodu, usvojene akcione i sektorske planove, studiju izvodljivosti za prečišćavanje otpadnih voda, ostalu plansku dokumentaciju i druge relevantne podatke iz oblasti zaštite životne sredine.

Izradu Studije izvodljivosti finansiraće italijanski partneri na projektu, Klaster DIPAR i RETE TRE.E. Najvažniji problem sa kojim se GO Barajevo, suočava na teritoriji 15 mesnih zajednica je nedovoljno razvijena komunalna infrastruktura, uz nepostojanje dovoljno kapaciteta za stvaranje iste. U Strategiji održivog razvoja GO Barajevo, prvi prioritet je unapređenje kvaliteta zaštite životne sredine uz podsticanje razvoja izletničkog, sportsko-rekreativnog i kulturno-istorijskog turizma, što je jedino moguće formiranjem kompletne i efikasne komunalne infrastrukture, izradom sektorskih i akcionih planova u oblasti zaštite životne sredine i planske dokumentacije. Izrada i implementacija Lokalnog plana upravljanja otpadom je nesumnjivo jedan od uslova za rešavanje problema u sferi zaštite životne sredine i oblasti održivog razvoja. Izrada studije izvodljivosti za upravljanje otpadom, koja je u direktnoj vezi sa realizacijom Lokalnog plana upravljanja otpadom, od neprocenjive je važnosti za rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredine i uspostavljanja njenog održivog razvoja.

Italijanski partneri su istakli da je odabiru Opštine Barajevo da učestvuje u realizaciji projekta, doprinelo postojanje usvojenih sektorskih dokumenata: Strategija održivog razvoja Gradske opštine Barajevo 2010-2020, Lokalni plan upravljanja otpadom Gradske opštine Barajevo 2011-2020, Studija izvodljivosti za upravljanje otpadnim vodama opštine Barajevo, postojanje Registra divljih deponija, kao i iskustvo u realizaciji međunarodnih projekata, finansiranih iz EU.

Italijanskim partnerima je tokom sastanka, predložena zajednička izrada projekata i apliciranje kod IPA i drugih međunarodnih fondova, što je prihvaćeno. Apliciranje Gradske opštine Barajevo će u koordinaciji i partnerstvu sa predstavnicima privrednih asocijacija iz Italije, uvećati mogućnosti za dobijanje finansijskih sredstava iz predpristupnih fondova.

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas