Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Poseta delegacije libijskih investitora

Privrednu komoru Beograda, 27. marta 2014. godine je posetila delegacija libijskih investitora.

Promovisanje privrednih, industrijskih, turističkih i drugih potencijala Opštine Barajevo u cilјu privlačenja domaćih i stranih investitora, kao i predlaganja programa i mera za ekonomski razvoj u cilјu stvaranja povolјnog privrednog ambijenta, klјučne su aktivnosti zajedničke saradnje između Privredne Komore Beograda i Gradske opštine Barajevo.

Privredna komora Beograda podržava napore i aktivnosti Vlade Republike Srbije u cilјu privlačenja stranih direktnih investicija i uspostavlјanju međuregionalne saradnje.

U želјi da se doprinese ekonomskom i privrednom jačanju Beograda - grada investicija i Republike Srbije, Privredna komora Beograda je organizovala sastanak sa delegacijom libijskih investitora u saradnji sa HALAL agencijom Beograda.

Libijski investitori, Salim Matog, Abdo Sallam Mohammed, Bashir Mohammed, Azidin Arhoma i Agila Milad su raniji ulagači u različite projekte na teritoriji Egipta i Dubaija, koji su prisustvovali sastanku u cilјu detalјnog informisanja o mogućnostima investiranja u srpsku privredu.

Predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj su delegaciji libijskih investitora predstavili potencijale razvoja opštine Barajevo, resurse kojima opština raspolaže, postojanje planske dokumentacije, usvojena sektorska dokumenta i akcione planove. Nabrojani su projekti, realizovani apsorpcijom inostranih i domaćih fondova.

Predstavlјeni su kapaciteti poslovno-stambene zone ''Trebež'' u Barajevu i istaknuta je uloga Gradske opštine Barajevo u zalaganju za pronalaženjem kupca ''Industrije kugličnih ležaja'' a.d. u stečaju, pozicionirane na teritoriji opštine.

U cilјu stvaranja povolјnog poslovnog ambijenta u okviru opšteg društvenog razvoja, Gradska opština Barajevo na ovaj način sprovodi promociju investicionih potencijala opštine.

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas