Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

„SAT ZA NAŠU PLANETU“

Gradska opština Barajevo vas tradicionalno poziva da se priklјučite globalnom pokretu za očuvanje planete.

U subotu, 29. marta, od 20:30 do 21:30 isklјučite svoja svetla u domovima, školama, poslovnim zgradama.

''Sat za našu planetu'' je globalna akcija u koju se uklјučuju pojedinci, organizacije, institucije i ostali zainteresovani, sa zajedničkim cilјem - slanje snažne poruke da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promena i da je moguće promeniti svoje svakodnevne navike za dobrobit planete i samih nas koji na njoj živimo.

Počevši od 2009. godine kada je akcija prvi put organizovana u Srbiji, broj gradova i opština koje podržavaju akciju neprestano raste. Globalnoj akciji se 2013. godine u Srbiji pridružilo 60 gradova i opština, a na globalnom nivou skoro 7000 gradova iz 154 zemlјe iz svih krajeva sveta.

Akciju ove godine podržava Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditelјstvo i zaštitu životne sredine AP Vojvodine, Gradska uprava Grada Beograda - Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Gradska uprava Novog Sada, kao i brojne organizacije civilnog društva i kompanije, tako da verujemo da će akcija ''Sat za našu planetu 2014'' biti još uspešnija od prethodnih.

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas