Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Potpisan Sporazum o strateškom partnerstvu opštine Barajevo i Privredne komore Beograda

Kvalitetnom komunikacijom između Gradske opštine Barajevo, predstavnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Privredne komore Beograda, dogovoreno je da se dosadašnja saradnja podigne na zavidno viši nivo, potpisivanjem Sporazuma o strateškom partnerstvu. Na ovaj način, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, nastavlja sa sprovođenjem aktivnosti saradnje sa privrednim komorama, u skladu sa definisanim prioritetima Strategije održivog razvoja.

U cilju povezivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa privrednih subjekata, koja obavljaju privrednu delatnost na teritoriji Grada Beograda, kao i razvoja i unapređenja dugoročne saradnje i stvaranju povoljnih uslova za poslovanje članova Privredne komore Beograda, dana 18. decembra 2013. godine, potpisan je Sporazum o strateškom partnerstvu između Privredne komore Beograd i Gradske opštine Barajevo.

Skup je zvanično otvorila mr Ivana Zeljković, generalni sekretar Privredne komore Beograd, govoreći o budućim aspektima saradnje, a nakon uvodnog obraćanja, prisutnima se obratila predsednica opštine Barajevo, g-đa Branka Savić, ističući značaj dosadašnje saradnje i razvojnu ulogu Gradske opštine Barajevo u odnosu na Grad Beograd. Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Nataša Otašević, predstavila je potencijale razvoja opštine, rezultate implementiranih projekata i pozitivne aspekte buduće, intenzivnije saradnje sa Privrednom komorom Beograda. Na skupu su govorili i mr Velimir Radojević, predsednik Zadružnog saveza Beograd, g-din Miodrag Veseli, sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije, spomenuvši zajednički sprovedene aktivnosti i aktivnu ulogu zaposlenih Gradske opštine Barajevo prema programima koje realizuje Komora. Zamenik predsednika opštine, g-din Rade Stevanović, izložio je mišljenje o privrednom potencijalu, ''Industriji kugličnih ležaja'' a.d. u Barajevu, koja je u stečaju.

Predmet ovog sporazuma je saradnja Komore i Opštine Barajevo radi ostvarivanja interesa svih privrednih subjekata, koji obavljaju registrovanu privrednu delatnost na teritoriji učesnika Sporazuma, pravnih i fizičkih lica, čije je sedište na teritoriji grada Beograda, kao i razmene informacija i iskustava, koordiniranja rada i dogovaranja o pitanjima od zajedničkog interesa.

Sporazumne strane će iz okvira svoje nadležnosti, preuzeti sve potrebne aktivnosti koje će doprineti stvaranju povoljne poslovne klime za razvoj privrede na teritoriji učesnika Sporazuma.

U proteklom periodu, opština Barajevo je svesrdno podržavala nastojanja Privredne komore u apsorpciji ekspertskog znanja iz različitih oblasti, uzela aktivno učešće u radu Forum grupa na izradi tematskih strategija, bila i ostala član pojedinih Udruženja Komore. Zajednički nastupi na domaćim i međunarodnim sajmovima, utemeljili su našu dosadašnju saradnju.

Obzirom da je jedna od mera, aktivnosti, propisane Strategijom održivog razvoja Gradske opštine Barajevo 2010-2020, koordinacija i saradnja sa privrednim komorama, lokalnim i regionalnim institucijama, nadležnim za ekonomski razvoj, poslovnim udruženjima, sa različitim organima vlasti i nadležnim institucijama na državnom nivou, to ih opština Barajevo strateškim pristupom izražava i realizuje, upravo kroz saradnju sa Privrednom komorom Beograda.

Mere unapređenja privrednih delatnosti u cilju stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na teritoriji opštine, promovisanje potencijala opštine Barajevo, stvaranje zajedničkog primera dobre prakse, biće okosnica razvoja buduće saradnje, za obe potpisnice Sporazuma.

Sporazumom je predviđeno da dugoročna i tekuća saradnja Gradske opštine Barajevo sa Privrednom komorom Beograda, obuhvata sve oblike povezivanja i međusobne saradnje u sledećim oblastima:

Realizacija aktivnosti propisanih Sporazumom, promocija investicionih i drugih strateški značajnih potencijala opštine, apsorpcija domaćih i fondova Evropske unije, odlučni su koraci opštine Barajevo na putu evropskog razvoja.

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas